Norsk

Lisensbestemmelser for ikoner i SafariSøk

Ikonene som er i bruk i SafariSøk (r), har to forskjellige lisenser.

1. Alle ikonene som SafariSøk bruker når det ikke integrerer websøket innenfor frames, er laget på dugnad av bibliotek som benytter Bibliofil(r), for bruk i SafariSøk. Annen bruk av disse ikonene er ikke tillatt. For mer informasjon, kontakt Bibliotek-Systemer As.

2. Ikonene som er i bruk når SafariSøk bruker frames/rammer for å integrere websøk, er tilgjengelige under LGPL lisensen, og tilhører Ximian Inc.
(LGPL gjelder her kun følgende ikoner:ikon ikon ikon ikon)

English

License for the icons used in SafariSøk

The icons used in SafariSøk (r), uses two separate licenses.

1. All the icons that are used when SafariSøk is not using frames to include the websearch (WebSøk4), are made in a collaborative effort by libraries who uses Bibliofil(r), for use in SafariSøk. All other use is prohibited. Please contact Bibliotek-Systemer As. for more information.

2. The icons used by SafariSøk when it uses frames to integrate the websearch are available under the LGPL, and are (c) Ximian Inc.
(The LGPL applies here only to the following icons in SafariSøk:icon icon icon icon)


Bibliotek-Systemer As
Last modified: Tue Feb 24 13:40:32 CET 2004